Casa de Ajutor Reciproc DECUS.

C.A.R.D. este o asociație cu caracter civic, persoană juridica de drept privat, nonprofit, autonomă, cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală, de asistență socială, juridică și medicală.

cardecus