“Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa.”

Nivelul educaţional al Colegiului Economic Francesco Saverio Nitti” din Timişoara are în componenţa sa învăţământ liceal ciclul inferior şi superior,  filiera tehnologică profil servicii cu specializările: tehnician în activităţi economice, tehnician în activități de turism, tehnician în gastronomie şi organizaor banqueting, precum și învățământ postliceal.

fsnitti